销售热线:0591-22628358                                              

您现在的位置:首页产品中心锅炉离心通风机 > 9-35型、Y9-35型锅炉离心通风机
 • 产品名称: 9-35型、Y9-35型锅炉离心通风机
 • 型号规格: 9-35型、Y9-35型
 • 流量范围: 2460-190300m3/min
 • 轴功率: 3-930KW
 • 压力范围: 800-5952Pa
 • 口 径: 420-1400A mm
 • 转 速: 580-1450r/min
 • 适用介质: 输送空气(烟气)、不自燃气体

一、概述
 9-35型单吸入锅炉离心通风机与Y9-35型单吸入锅炉离心引风机,适用于2~240T/h蒸气锅炉的通、引风机系统。通风机输送的介质为空气,最高温度不得超过80℃;引风机输送的介质为烟气,最高温度不得超过250℃。凡进气条件相当,性能又相适应的均可选用。
二、9-35型、Y9-35型锅炉离心通引风机性能参数表
 性能表中提供的参数。通风机性能按气体温度为20℃,大气压力为101325Pa,气体密度为1.2kg/m3的空气介质计算;引风机性能按气体温度为200℃,大气压力为101325Pa,气体密度为0.745kg/m3的烟气介质计算。
三、风机的安装、调整和试运行
 在安装前首先应准备好安装用材料及工具,并对风机各部分的机件进行检查,对叶轮、主轴和轴承等更应特别细致检查,如发现损伤,应该修好,然后用煤油清洗轴承箱内部。
 在进行安装操作的过程中必须注意下列几点:
1、在一些接合面上,为防止生锈,减少拆卸困难起见应涂上润滑脂或机械油。
2、在上接合面的螺栓时,如有定位销钉,应先上好定位销钉,打紧后,再拧紧螺栓。
3、检查机壳及其它壳体内部,不应有掉入的和遗留的工具和杂物。
㈠ 安装要求
1、按图纸所示的位置及尺寸安装,为得到高效率,特别要保证进风口与叶轮的间隙尺寸。
2、保证主轴的水平位置,并测量风机主轴与电机轴的同心度及联轴器两端面的不平行度。两轴不同心度允差为0.05mm,联轴器端面不平行度允差为0.05mm。
3、安装调节门时,注意不要装反,要保证进气方向与叶轮旋转方向一致。
4、风机安装后,用手或杠杆拔动转子,检查是否有过紧或与固定部分碰撞现象。
5、安装风机进口和出口管道时,重量不应加在机壳上。
6、全部安装后,经总检合格,然后再进行运转试验。
㈡ 风机的试运转
 机械运转试验应首先在无载荷(关闭进风口管道中的闸门或调节门)的情况下进行运转,如运转情况良好,然后再在满载荷的正常工况(规定全压和流量)的情况下连续运转至规定的时间后,如无异常现象发生,经检查合格,方可投入生产。
 在正常工况下的连续运转时间对于新安装的机组试运行时间不少于2小时,对于修理安装后试运转不少30分钟。
四、风机的操作
㈠ 风机的操作规程:
风机启动,应进行下列准备工作。
① 关闭调节门。
② 检查风机各部的间隙尺寸,转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。
③ 联轴器应加保护罩。
④ 检查轴承箱的油位是否在最低与最高油位之间。
⑤ 检查电器线路及仪表是否正确。
⑥ 检查冷却部分是否正常。
 当风机启动后,达到正常转速时,逐渐开大调节门直至规定负荷为止。
 运转过程中轴承温升不得高于40℃,表温不高于80℃。
㈡ 风机的紧急停车:
下列情况下,必须紧急停车。
① 发觉风机有剧烈的噪声;
② 轴承的温度剧烈上升;
③ 风机发生剧烈振动和撞击的现象时。
五、风机的维护
 为了避免由于维护不当而引起人为故障及事故发生,预防风机及电动机各方面的自然故障及事故的发生,从而充分发挥设备的效能,延长设备的使用寿命。因此,必须加强风机的维护。
㈠ 风机维护工作注意事项:
1、只有在风机设备完全正常的情况下方可运转。
2、如果风机设备在检修后开动时,则需注意风机各部位是否正常。
3、定期清除风机内部的灰尘、污垢及水等杂质,并防止锈蚀。
4、对风机设备的修理,不许在运转中进行。
㈡ 风机正常运转中的注意事项
1、如发现流量过大,不符使用要求,或短时间内需要较小的流量,可利用调节门进行调整,以达到使用要求。
2、对温度计及油标的灵敏性应定期检查。
3、在风机的开车、停车或运转过程中如发现不正常现象时,应立即进行检查。
4、对检查发现的小故障,应及时查明原因,设法消除或处理。如小故障不能消除或发现大故障时,应立即进行检修。
5、除每次拆修后应更换润滑油外,正常情况下3~6月更换一次润滑油。油位保持在使最低之轴承滚珠浸入油中较为适宜,不宜加油过多以防轴承发热漏油。
㈢ 风机的主要故障及原因
 在风机的运转过程中,可能发生某些故障,对产生的故障必须迅速查明原因及时解决,防止事故的发生。
风机的主要故障有:
1、 轴承箱剧烈振动。
2、 轴承温升过高。
3、电动机电流过大和温升过高。
六、订货须知
 订货时须注明风机的机号、转速、流量、压力、出风口角度及旋转方向,以及电动机型号规格等。

9-35 型主要性能性能参数表
 

机号 № 转速 r/min 流量 (m 3 /h) 全压 (Pa) 配套电机 (kW)
6D 960 2460 ~ 5530 833 ~ 921 3
6140 ~ 6750 912 ~ 872 4
1450 3710 1912 4
4640 ~ 6500 2000 ~ 2098 7.5
7430 ~ 10220 2108 ~ 1990 11
8D 730 4430 ~ 7760 863 ~ 941 4
8870 ~ 11090 951 ~ 931 5.5
12200 892 7.5
960 5810 ~ 8720 1490 ~ 1598 7.5
10180 ~ 13080 1627 ~ 1637 11
14540 ~ 16000 1608 ~ 1539 15
10D 730 21600 ~ 23800 1461 ~ 1402 18.5
    17300 ~ 19450 1490 15
    8650 ~ 15150 1353 ~ 1480 75
  960 11350 2324 15
    14200 2432 18.5
    17050 2510 22
    19900 ~ 22750 2549 ~ 2569 30
    25600 ~ 31250 2569 ~ 2412 37
12D 730 14920 1941 15
18650 2020 22
22380 ~ 26110 2088 ~ 2128 30
29840 ~ 33570 2137 37
37300 ~ 41030 2098 ~ 2010 45
960 19620 3353 37
24520 3501 45
29420 3618 55
34330 ~ 39230 3677 ~ 3697 75
44140 3697 90
49040 ~ 53940 3638 ~ 3481 110
13.5D 730 21240 2451 30
26550 2559 37
31860 2647 45
37170 ~ 42480 2687 ~ 2706 55
47790 ~ 53100 2716 ~ 2657 75
58410 2549 90
960 27920 ~ 34900 4236 ~ 4432 75
41880 4570 110
48860 4658 115
55840 ~ 62820 4677 ~ 4599 155
69800 ~ 76780 4599 ~ 4413 185
15.5D 580 25600 ~ 38400 2039 ~ 2196 45
44800 ~ 51200 2245 ~ 2255 55
57600 2255 75
64000 ~ 70400 2216 ~ 2118 90
730 32160 3236 55
40200 3383 75
48240 3481 90
56280 ~ 72360 3550 ~ 3569 132
80400 3501 160
88440 3363 185
18D 580 40080 2755 65
50100 ~ 60120 2883 ~ 2971 95
70140 3020 115
80160 2951 130
90180 ~ 100200 2951 ~ 2991 155
110220 2863 180
730 50400 4364 130
63000 4560 155
75600 4707 180
88200 4785 210
100800 4815 245
113400 4815 260
126000 4726 310
138600 4530 370
20D 580 54960 3403 95
68700 3756 130
82440 3667 155
96180 3736 180
109920 3756 200
123660 3756 230
137400 ~ 151140 3687 ~ 3540 280

 

Y9-35 型主要性能参数

机号№ 转速r/min 流量 (m 3 /h) 全压 (Pa) 配套电机 (kW)
8D 730 4430 ~ 11090 539 ~ 578 4
12200 558 5.5
960 5810 ~ 1270 921 ~ 961 4
8720 ~ 13080 1000 ~ 1020 7.5
14540 ~ 16000 1000 ~ 961 11
10D 730 8650 ~ 108000 843 ~ 872 5.5
13000 902 7.5
15150 ~ 19450 921 11
21600 ~ 23800 912 ~ 872 15
960 11350 1451 11
14200 ~ 17050 1510 ~ 1559 15
19900 1588 18.5
22750 1598 22
25600 ~ 31250 1598 ~ 1500 30
12D 730 14920 ~ 18650 1206 ~ 1255 15
22380 1294 18.5
26110 ~ 29840 1323 22
33570 ~ 37300 1323 ~ 1304 30
41030 1245 37
960 19620 ~ 24520 2079 ~ 2177 30
29420 2245 37
34330 2285 45
39230 ~ 44140 2294 55
49040 ~ 53940 2255 ~ 2167 75
13.5D 730 21240 1520 22
26550 ~ 31860 1588 ~ 1647 30
37170 1676 37
42480 ~ 47790 1686 45
53100 ~ 58410 1657 ~ 1578 55
960 27920 ~ 34900 2638 ~ 2755 55
41880 ~ 48860 2834 ~ 2893 75
55840 2912 95
62820 ~ 76780 2912 ~ 2736 115
15.5D 580 25600 ~ 57600 1265 ~ 1402 45
64000 1372 56
70400 1314 55
730 32160 2010 45
40200 2098 55
48240 2167 75
56280 2206 70
64320 2216 80
80400 ~ 88440 2177 ~ 2088 110
     
     
18D 580 4080 1716 45
50100 1784 55
60120 1843 65
70140 ~ 90180 1873 ~ 1892 95
100200 ~ 110220 1853 ~ 1775 115
730 50400 2706 80
63000 2824 110
75600 2922 130
88200 2971 155
100800 ~ 113400 2991 ~ 2991 180
126000 2942 210
138600 2814 245
20D 580 54960 ~ 68700 2118 ~ 2206 110
82440 2275 115
96180 2324 130
109920 ~ 123660 2334 155
137400 2294 180
151140 2196 200
730 69200 3344 130
86500 3501 180
103800 3608 210
121100 3677 245
138400 3697 310
155700 ~ 173000 3697 ~ 3628 370
190300 3481 400

下载附件: